Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για External Quality Auditor για το έργο LEATHUB/
Call for applications for the selection of the External Quality Auditor of the project LEATHUB

20/07/19

Call for applications External Quality Auditor LEATHUB

Αναζητούμε πρόσωπο κατάλληλης προϋπηρεσίας για την ανάθεση του εξωτερικού ελέγχου ποιότητας του έργου LEATHUB (Erasmus+ project LEATHUB: Establishment of Leather Hubs in Russia and Mongolia”, 598715-EPP-1-2018-1-TR-EPPKA2-CBHE-JP). Για λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτήσεις του έργου κατεβάστε την πρόσκληση.


We are looking for a person of suitable work experience to undertake the external quality assessment of the LEATHUB project (Erasmus+ project LEATHUB: Establishment of Leather Hubs in Russia and Mongolia”, 598715-EPP-1-2018-1-TR-EPPKA2-CBHE-JP). Read the attached Call for more information about the requirements and how to apply.Call for applications for the selection of the External Quality Auditor - LEATHUB
.pdf
Download PDF