top of page

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Τελευταία αναθεώρηση : 31/08/2021

 

1. Εισαγωγή


Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υποδηλώνει ανεπιφύλακτη συμφωνία με τους όρους χρήσης. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους αυτούς προτού χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα https://www.crethidev.gr/ , καθώς και το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτού του ιστοτόπου. 
Σας παρακαλούμε να επιστρέφετε τακτικά σε αυτή τη σελίδα για να ενημερώνεστε για την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Χρήσης. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, δεν θα πρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα.
Οι  Όροι Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας (εφεξής οι «Όροι Χρήσης») αποτελούν μια ανεπιφύλακτη και δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) με την επωνυμία «Δημιουργική Σκέψη Ανάπτυξης (ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ)», με έδρα την Αθήνα (οδός Σόλωνος 8 και Εμπεδοκλέους, 19009, Ντράφι, Ραφήνα.), ΑΦΜ  997608917 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, e-mail info@crethidev.gr Tηλ: 210 8047243, Κιν: 694 4506065 (εφεξής «Εμείς», «Εμάς», «εμάς», «μας» ή η «Εταιρία»), και διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας https://www.crethidev.gr/ (εφεξής η «Ιστοσελίδα»).
Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη κρίση της και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους χρήσης. Με τη προβολή, τη πρόσβαση ή τη χρήση οποιονδήποτε υπηρεσιών εγγυάστε ότι διαθέτετε την απαραίτητη δικαιοπρακτική ικανότητα κατά την εφαρμοστέα στη περίπτωση σας δικαιοδοσία, για την προβολή, τη πρόσβαση ή τη χρήση αυτών των υπηρεσιών, δηλώνετε ότι είστε ενήλικοι και αναλαμβάνετε τη πλήρη ευθύνη και τις υποχρεώσεις  που επιβάλλονται σύμφωνα με τη παρούσα είτε για λογαριασμό σας είτε για λογαριασμό του παιδιού σας. Συνεπώς σύμφωνα με τα ανωτέρω δηλώνετε επίσης και εγγυάστε ότι έχετε το δικαίωμα και την εξουσία να συμφωνήσετε και να δεσμευτείτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης.

2. Νόμιμη Χρήση της Ιστοσελίδας


Κάθε χρήστης της ιστοσελίδας συμφωνεί με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί αυτή ή οποιοδήποτε στοιχείο, πληροφορία ή άλλο τι εκτίθεται ή πηγάζει ή συνθέτει αυτή, εμπιστευτικού ή μη, κεκρυμμένου ή φανερού χαρακτήρα, κρυπτογραφημένου ή μη, με κανένα τρόπο –ενδεικτικά με δημοσίευση, επέμβαση, (ανά)μετάδοση, αντιγραφή, μεταφορά, αναπαραγωγή δεδομένων, στοιχείων, μηνυμάτων, ιών, λογισμικού, υλικού, αρχείου κ.λπ.- για την τέλεση πράξεων, οι οποίες προκαλούν ή θα μπορούσαν να προκαλέσουν προσβολή, ζημία ή βλάβη περιουσιακών ή άλλων αγαθών ή δικαιωμάτων της Εταιρίας ή οποιουδήποτε τρίτου, ή θα αποτελούσαν παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας. 
Κάθε χρήστης, που του δίνεται η δυνατότητα να εκφραστεί με οποιονδήποτε τρόπο μέσα στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ευθύνεται απολύτως και προσωπικώς αποκλειστικά ο ίδιος και, εγγυάται για τα εκπεφραζόμενα από αυτόν, ότι αυτά αποτελούν προσωπικές του αντιλήψεις, ότι δεν προσβάλει την Εταιρία και κανέναν τρίτο, είτε ως πρόσωπο είτε ως προς τα δικαιώματα και τα προστατευόμενα αγαθά του. Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται ο χρήστης: να προσβάλει πνευματική ή βιομηχανική ιδιοκτησία, να υβρίζει ή να προσβάλει την προσωπικότητα, τη φήμη, το όνομα, τις πεποιθήσεις, τις αρχές και τη γνώμη οιουδήποτε, να αποκαλύπτει δεδομένα και στοιχεία που δεν του ανήκουν, να εκφράζεται δυσφημιστικά, παραπλανητικά, ή άλλως παράνομα, ή σε κάθε περίπτωση, να παραβιάζει η συμπεριφορά του ή οι δηλώσεις του με οιονδήποτε τρόπο την κείμενη νομοθεσία. 
Συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, αξίωση, απαίτηση τρίτου ή δαπάνη (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς εύλογων δικηγορικών αμοιβών), η οποία οφείλεται σε ή προκύπτει από τη μη ορθή χρήση των Υπηρεσιών ή κάθε παράβαση ή παραβίαση αυτών των Όρων Χρήσης.

3. Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης της Εταιρίας


Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στην Ιστοσελίδα να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς και αληθείς. Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται στους χρήστες/επισκέπτες μέσω της Ιστοσελίδας δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.
Η Εταιρία σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αξιώσεις ή απαιτήσεις οποιασδήποτε νομικής φύσεως (αστικής, ποινικής, διοικητικής ή άλλης) από οποιαδήποτε νομική βάση και αν απορρέουν, ούτε για τυχόν ζημία (έμμεση, άμεση, θετική, αποθετική ή άλλη), προκληθείσα σε επισκέπτες της Ιστοσελίδας ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση της Ιστοσελίδας. 
Η Εταιρία και οι συνεργάτες της καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία της Ιστοσελίδας, χωρίς να εγγυώνται ότι οι λειτουργίες της ή των διακομιστών της (server), θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

4. Δικαιώματα Πνευματικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας


Η ιστοσελίδα https://www.crethidev.gr/ (εφεξής ενιαία «η Ιστοσελίδα») είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρίας. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο λογισμικό καθώς και στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λπ.) ανήκουν είτε στην Εταιρία είτε στους νόμιμους δικαιούχους και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα.
Η εμφάνιση και προβολή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας δεν νοείται ως μεταβίβασή ή/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης του. Μπορείτε να αποθηκεύετε, εκτυπώνετε και εμφανίζετε το διαθέσιμο περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η δημοσίευση, διαχείριση, διανομή, ολική ή μερική αντιγραφή,  μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναδημοσίευση, τροποποίηση ή αναπαραγωγή με άλλο τρόπο, σε οποιαδήποτε μορφή, οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου ή αντιγράφων του περιεχομένου εμφανίζεται στην παρούσα Ιστοσελίδα.
Δεν επιτρέπεται, επίσης, η τροποποίηση, μετάφραση, αποσυμπίληση, ανακατασκευή ή δημιουργία παράγωγων έργων με χρήση οποιουδήποτε λογισμικού ή συνοδευτικής τεκμηρίωσης προσφέρει η Εταιρία ή οι πάροχοι άδειας αυτής.
Τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας ανήκουν είτε στην ίδια την Εταιρία είτε σε τρίτους. Ο χρήστης δεν διαθέτει καμία άδεια ή συγκατάθεση χρήσης, με κανένα τρόπο, των εμπορικών σημάτων της Εταιρίας ή των σημάτων που ανήκουν σε τρίτα πρόσωπα. 
Η Εταιρία δεν εγγυάται την ακρίβεια ή αξιοπιστία οποιωνδήποτε πληροφοριών ή περιεχομένου σχετικά με οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες, λογισμικό ή διαφημίσεις περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα καθώς επίσης και για το περιεχόμενο τρίτων στο οποίο παραπέμπεστε δια μέσου υπερσυνδέσμων  από την Ιστοσελίδα ή που η Ιστοσελίδα σας παρέχει πρόσβαση.
Με την παρούσα σας παρέχουμε μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης της Ιστοσελίδας για τους σκοπούς που ειδικότερα αναλύονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Η άδεια αυτή δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση άδεια λήψης ή τροποποίησης της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε μέρους της, η οποία είναι επιτρεπτή μόνο με τη ρητή γραπτή άδεια της Εταιρίας. Η άδεια πρόσβασης που σας παρέχεται δεν επιτρέπει οποιαδήποτε μεταπώληση ή εμπορική χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, οποιαδήποτε συλλογή και χρήση οποιωνδήποτε καταλόγων, περιγραφών, φωτογραφιών, οποιαδήποτε παράγωγη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, οποιαδήποτε λήψη ή αντιγραφή πληροφοριών λογαριασμών προς όφελος άλλου ή οποιαδήποτε χρήση εργαλείων εξόρυξης δεδομένων, bots ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, δημιουργία αντιγράφων, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση, επίσκεψη ή άλλου είδους εκμετάλλευση της παρούσας Ιστοσελίδας ή μέρους αυτής (πχ για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς τη ρητή γραπτή άδειά μας. Η Εταιρία  διατηρεί αποκλειστικά δικαιώματα επί του ονόματος τομέα www.crethidev.gr .
Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε πλαίσια ή τεχνικές πλαισίου για να περιβάλλετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο ή άλλη ιδιοκτησιακή πληροφορία (συμπεριλαμβανομένων βίντεο, εικόνων, κειμένου, διάταξης σελίδας ή μορφής) της Ιστοσελίδας της Εταιρίας και των συνδεδεμένων εταιρειών της χωρίς τη γραπτή μας συναίνεση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε «μετα-ετικέτες» ή οποιοδήποτε άλλο «κρυφό κείμενο» με βάση επωνυμίες ή εμπορικά σήματα της Εταιρίας ή συνδεδεμένων εταιρειών της χωρίς τη ρητή γραπτή μας συγκατάθεση. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, η άδεια που έχει παραχωρήσει η Εταιρία παύει να ισχύει.
Συμφωνείτε ότι: (α) δεν θα αποκαλύψετε στοιχεία που εμπίπτουν στην Ιδιοκτησία της Εταιρίας μας και (είτε κατά την περίοδο ισχύος της άδειας χρήσης είτε αργότερα) δεν θα γνωστοποιήσετε, παρέχετε ή μεταδώσετε μέρος αυτής σε τρίτους καθ' οιονδήποτε τρόπο ή μορφή, (β) όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί της Ιδιοκτησίας της Εταιρίας μας ανήκουν στην Εταιρία. Τυχόν παράβαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας θα έχει ως αποτέλεσμα την αστική και ποινική σας ευθύνη.

5. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χρήση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.

6. Ανήλικοι χρήστες


Οι ανήλικοι κάτω των 15 ετών μπορούν να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας παρά μόνο με τη συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα τους βάσει της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας.

7. Δραστηριότητες που απαγορεύονται από τους χρήστες 


Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση ή χρήση της ιστοσελίδας για σκοπούς διαφορετικούς από αυτόν για τον οποίο διαθέτουμε τον ιστότοπο.
Ως χρήστης αυτού του ιστότοπου, συμφωνείτε να  :
-Μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας αν είστε ανήλικος χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα σας βάσει της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας.
-Μην κάνετε χρήση ψευδών, παραπλανητικών ή ανακριβών στοιχείων.
-Μη παραπλανήστε ή προσπαθήσετε να εξαπατήσετε εμάς και άλλους χρήστες, ειδικά σε κάθε προσπάθεια εκμάθησης ευαίσθητων πληροφοριών λογαριασμού, όπως κωδικών πρόσβασης χρηστών.
-Μη περιορίστε, απενεργοποιήστε ή αλλιώς παρεμβαίνετε σε λειτουργίες που σχετίζονται με την ασφάλεια του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων λειτουργιών που εμποδίζουν ή περιορίζουν τη χρήση ή αντιγραφή οποιουδήποτε Περιεχομένου ή επιβάλλουν περιορισμούς στη χρήση του Ιστότοπου ή / και του Περιεχομένου που περιέχεται σε αυτόν.
-Μην πραγματοποιήσετε μεταφόρτωση ή μετάδοση (ή απόπειρα μεταφόρτωσης ή μετάδοσης) ιών, δούρειων ίππων (trojans) ή άλλου υλικού, συμπεριλαμβανομένης της υπερβολικής χρήσης κεφαλαίων γραμμάτων και ανεπιθύμητων μηνυμάτων (συνεχής δημοσίευση επαναλαμβανόμενου κειμένου), που παρεμποδίζει την αδιάκοπη χρήση και απόλαυση της Ιστοσελίδας οποιουδήποτε μέρους ή τροποποιεί, υποβαθμίζει, διακόπτει, τροποποιεί ή παρεμβαίνει στη χρήση, τις δυνατότητες, τις λειτουργίες ή τη συντήρηση του Ιστότοπου.
- Μην χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο με τρόπο ασυμβίβαστο με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
- Να μην κάνετε ακατάλληλη χρήση των υπηρεσιών υποστήριξης μας ή υποβάλετε ψευδείς αναφορές κακής συμπεριφοράς.
-Να μη πραγματοποιήσετε προσπάθεια πλαστοπροσωπίας άλλου χρήστη ή ατόμου ή χρήση του ονόματος χρήστη άλλου χρήστη.
-Να μην πραγματοποιήσετε προσπάθεια παράκαμψης τυχόν μέτρων του Ιστότοπου που έχουν σχεδιαστεί για την πρόληψη ή τον περιορισμό της πρόσβασης στον Ιστότοπο ή σε οποιοδήποτε τμήμα του Ιστότοπου.
-Να μην αντιγράψτε ή προσαρμόστε το λογισμικό της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των Flash, PHP, HTML, JavaScript ή άλλου κώδικα.
- Να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών για να παραβιάζετε τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου.
-Να μην κάνετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής ονομάτων χρήστη και / ή διευθύνσεων email χρηστών με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα με σκοπό την αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη δημιουργία λογαριασμών χρηστών με αυτοματοποιημένα μέσα ή με ψευδείς προσχηματισμούς.
-Να μην χρησιμοποιήστε τον Ιστότοπο ως μέρος οποιασδήποτε προσπάθειας να ανταγωνιστείτε μαζί μας ή διαφορετικά χρησιμοποιήστε τον Ιστότοπο ή / και το Περιεχόμενο για οποιαδήποτε προσπάθεια ή εμπορική εταιρία που δημιουργεί έσοδα.
-Να διατηρήσετε όλες τις πληροφορίες που σας παρέχονται μέσω των υπηρεσιών ως ιδιωτικές και εμπιστευτικές και δεν θα κοινοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες σε οποιονδήποτε τρίτον χωρίς την γραπτή άδεια μας.
-Να μην κάνετε χρήση οποιαδήποτε μεθόδου παρακολούθησης της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια μας. Απαγορεύεται ιδίως η χρήση οποιουδήποτε προγράμματος ή άλλης μεθόδου παρέμβασης στον μηχανισμό λειτουργίας του ιστοτόπου ή σε οποιαδήποτε καταχώρηση  περιέχετε σε αυτόν.
-Να μην αντιγράφετε, τροποποιείτε, παραφράζετε ή αναδημοσιεύετε τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια μας.

8. «Σύνδεσμοι» (links) προς άλλους ιστότοπους


Το https://www.crethidev.gr/ εμπεριέχει links, email  που παραπέμπουν σε διαδικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει το https://www.crethidev.gr/ , ούτε εγγυάται για την διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητά τους. Η εταιρία δεν φέρει επίσης ουδεμία ευθύνη για εξωτερικά Links  που παραπέμπουν στο https://www.crethidev.gr/. Για το περιεχόμενο η οιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στον εκάστοτε δικαιούχο του τόπου αυτού, ο οποίος έχει και την αποκλειστική κάθε είδους ευθύνη όπως την ευθύνη για την αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος. 
Το https://www.crethidev.gr/ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες αυτών των ιστοσελίδων και των ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπονται μέσω αυτών ή ό,τι συνδέονται με αυτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Σας προτείνουμε να διαβάσετε τους όρους χρήσης και τις δηλώσεις απορρήτου αυτών των διαδικτυακών τόπων και των σελίδων πριν από τη χρήση τους.
Το https://www.crethidev.gr/ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα και ο χρήστης το αποδέχεται ανεπιφύλακτα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση να διακόψει, να αποκλείσει ή να διαγράψει μόνιμα ή προσωρινά οποιουσδήποτε δεσμούς (links) που είναι στον δικό του ιστοχώρο. Το https://www.crethidev.gr/ δεν ευθύνεται ούτε καταβάλλει οιοδήποτε είδος αποζημίωση, για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, ηθική ή εταιρική βλάβη προκύψει από την απενεργοποίηση αυτών των υπηρεσιών ή για τυχόν παραλήψεις ή αναβαθμίσεις που συνδέονται με την προβολή τους στο https://www.crethidev.gr/.
Η δημιουργία υπερσυνδέσμου (hyperlink) προς τις ιστοσελίδες του https://www.crethidev.gr/ είναι επιτρεπτή, εφόσον δε χρησιμοποιείται για την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού ή την πρόκληση ζημίας στην εικόνα της Εταιρίας μας και εφόσον δεν παρουσιάζει τα περιεχόμενα του https://www.crethidev.gr/ ως μέρος άλλης ιστοσελίδας ξένης προς αυτόν (όπως πχ. τεχνικές τύπου framing).

9. Εφαρμοστέο δίκαιο – δικαιοδοσία- διαφορές


Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Για την επίλυση οποιαδήποτε διαφοράς που ενδεχομένως προκύψει στα πλαίσια εφαρμογής των παρόντων Όρων χρήσης, είτε κατά τη διάρκεια ισχύος είτε μετά την καταγγελία αυτών, ακόμη και για τις διαφορές περί την ισχύ, ερμηνεία ή εκτέλεση αυτών εφαρμοστέο δίκαιο ορίζεται το Ελληνικό. Συμφωνείτε, όπως και εμείς, ότι για οποιαδήποτε διαφορά αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται, τα Δικαστήρια της Αθήνας, κάθε δικαιοδοσίας και κάθε διαφοράς.

10. Ακυρότητα 
Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέρος των Όρων Χρήσης δεν είναι εκτελεστό (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε διάταξης στην οποία αποκλείουμε την ευθύνη μας απέναντί σας), δεν θα επηρεαστεί η εκτελεστότητα οποιουδήποτε άλλου μέρους των Όρων Χρήσης – όλοι οι άλλοι όροι θα παραμείνουν πλήρως σε ισχύ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, εφόσον είναι δυνατό, υπάρχει η δυνατότητα ένας όρος/υπο-όρος ή μέρος ενός όρου/υπο-όρου να ληφθεί υπόψη ξεχωριστά προκειμένου να καταστεί έγκυρο το υπόλοιπο μέρος, ο όρος θα ερμηνεύεται ανάλογα. Διαφορετικά, συμφωνείτε ότι ο όρος πρέπει να διορθωθεί και θα ερμηνεύεται ώστε να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το αρχικό νόημα του όρου/υπο-όρου, σύμφωνα με το νόμο.

12. Επικοινωνία


Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση σχετικά με τους Όρους Χρήσης μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρίας μας : info@crethidev.gr ή στο τηλέφωνο Tηλ: 210 8047243, Κιν: 694 4506065.
 

 

bottom of page