ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η Δημιουργική Σκέψη Ανάπτυξης - ΔΗΣΚΕΑΝ είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία εστιάζει στην έρευνα, καθώς και την ανάπτυξη μελετών και σχεδίων δράσης για τις τοπικές κοινότητες, κυρίως στους τομείς της δια βίου μάθησης, την προστασία του περιβάλλοντος, την καινοτομία, την απασχόληση και την την τοπική ανάπτυξη, την υγεία, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό.

 

Η ΔΗΣΚΕΑΝ δημιουργήθηκε από έμπειρους επαγγελματίες, συμβούλους και σχεδιαστές με υψηλή επιστημονική κατάρτιση, μακροχρόνια συνεργασία με εταιρείες σε παραδοσιακούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, υψηλή επαγγελματική υπευθυνότητα και ενθουσιασμό. Η επιστημονική τους κατάρτιση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών κάθε οργανισμού και επιχείρησης.

 

Η εταιρεία διαθέτει ένα μεγάλο και αντιπροσωπευτικό δίκτυο εξωτερικών συνεργατών στην Ελλάδα και το εξωτερικό και, όπου ενδείκνυται, δημιουργεί τις καλύτερες δυνατές συνέργειες για να επιτύχει το βέλτιστο αποτέλεσμα.