top of page
< Back

Πράσινοι Πρεσβευτές

Πράσινοι Πρεσβευτές: Εθελοντές στο Γαλάτσι για την Πράσινη διαχείριση απορριμμάτων και την κομποστοποίηση

Σκοπός του έργου είναι η συγκρότηση ομάδας εθελοντών κατοίκων του Δήμου

Γαλατσίου, που θα ενημερωθούν, εκπαιδευτούν και δραστηριοποιηθούν ως «Πράσινοι

Πρεσβευτές» στην διάδοση βέλτιστων πρακτικών πρόληψης, μείωσης του όγκου, και διαλογής

στην πηγή (ΔσΠ) των αστικών στερεών αποβλήτων.

Κύρια μορφή δράσης των «Πράσινων Πρεσβευτών» θα είναι η κατ’ οίκον κομποστοποίηση του

κατάλληλου οργανικού κλάσματος και η διάθεση του κόμποστ ως εδαφοβελτιωτικό σε δημόσιους

και ιδιωτικούς χώρους πρασίνου στο Δήμο Γαλατσίου.

Οι δράσεις του προτεινόμενου έργου είναι οι εξής:

1. Εκπαίδευση δημοτικών υπαλλήλων.

2. Καμπάνια ενημέρωσης και επιλογή των εθελοντών

3. Εκπαίδευση των εθελοντών σε «Πράσινους Πρεσβευτές»

4. Πιλοτική διάθεση εξοπλισμού οικιακής κομποστοποίησης (100 σύνολα)

5. Διαχείριση/Διάθεση κόμποστ

6. Γιορτή ανακύκλωσης

Η επιδίωξη είναι οι «Πράσινοι Πρεσβευτές» μέσω τη γνώσης, του βιώματος και της δράσης να

συμβάλουν ενεργά στη μετάβαση και να διευκολύνουν την αποδοχή του μοντέλου ΔσΠ

απορριμμάτων και ειδικά τους καφέ κάδους από τους κατοίκους του Γαλατσίου.

2021-003143

Πράσινο Ταμείο «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2021» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: "ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ– ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2020"

22/7/2021- 21/01/2023

Duration:

bottom of page